Posts Tagged ‘Droit Humain’

Generał – teozof

5 Maj 2013

„- Miły kolega, na całkiem innym forum zapytał: „Dlaczego słowo mason ma zabarwienie negatywne , a przecież twórcy państwa amerykańskiego czy organizatorzy Rewolucji Francuskiej to masoni w Polsce to twórcy konstytucji 3 Maja czy kadra oficerska Legionów Dąbrowskiego .” Nie tylko Legiony Dąbrowskiego, nie tylko Legiony Piłsudskiego… nie tylko…
Grupę pierwszych szesnastu żołnierzy Polski Podziemnej, pierwszą zbrojną strukturę antyhitlerowskiej i antystalinowskiej konspiracji, tworzyli właśnie legioniści i piłsudczycy – przede wszystkim wolnomularze rytu mieszanego oraz teozofowie. Być może numerolodzy dostrzegą w liczbie członków grupy jakiś znak. Omen. Bo walka zakończy się – po pięciu z górą latach – pojmaniem właśnie szesnastu, a przecież rozpoczęła ją także szesnastka. Racjonaliści uznają zapewne jednak tę zbieżność za zwykły przypadek, za nieco dziwną analogię, bo żadne nazwisko nie pojawia się na obydwu listach. Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz sporządził spis pierwszych żołnierzy Polski Podziemnej. Nie Armii Krajowej, nie Związku Walki Zbrojnej i nawet nie Służby Zwycięstwu Polski; powstająca 27 września 1939 roku organizacja jeszcze nie miała nazwy. Statut dla tworzącej się struktury oraz jej nazwę wymyślił Tokarzewski kilka dni później” – to początek superciekawego tekstu, który dostałam od jednej z moich Czytelniczek, podpisującej się ksywą Ostatek. To daję tylko do smaku, bo opowieść o generale – teozofie i początkach polskiego Droit Humain damy do „Wolnomularza Polskiego”. Fascynujące! Zapewniam.

Droit Humain świętuje 20 lat w Polsce

28 kwietnia 2013

Wróciłam właśnie z uroczystych obchodów 20-lecia Droit Humain, czyli masonerii mieszanej w Polsce. Rytualne posiedzenie odbyło się w jednym z okazałych gmachów w centrum stolicy. Do Polski przyjechali masoni z wielu krajów Europy i to ci najwyższych szczebli. Na sali było obecnych ponad 100 osób, z czego niemal połowę stanowili goście. Z gości polskich byłyśmy my: masonki zdwóch kobiecych lóż polskich Prometei i Gai Aeterny oraz przedstawiciel WWLP. Obrady prowadzone były dwujęzycznie – po polsku i francusku. Jak to u nas, masonów jest, mnóstwo było elementów rytualnych, wejść, powitań, przesłań, życzeń. W części merytorycznej wygłoszono dwie tzw. „deski”, czyli referaty. Pierwsza poświęcona była powstaniu Droit Humain w Polsce, co stało się w latach 20-tych ub. wieku. „Światło” otrzymali polscy masoni z Droit Humain z Londynu. Ówczesny zakon – poprzez swoich założycieli – blisko związany był z ruchem teozofów. Najwybitniejsze nazwiska to gen. Karaszewicz-Tokarzewski (twórca ZWZ) oraz Janusz Korczak, Wanda Dynowska. Druga deska poświęcona została czasom współczesnym i wyzwaniom stojącym przed masonkami i masonami z DH. Tę historię znam z autopsji. 20 lat temu i ja wstąpiłam na inicjacyjną ścieżkę, Z okazji Jubileuszu wybito pamiątkowy medal. DH Rewers

DH AwersWięcej napiszemy w letnim „Wolnomularzu Polskim”.
https://www.facebook.com/notes/lo%C5%BCa-gaja-aeterna/ciekawe-kobiety/518496224883357 – to link do profilu na FB loży Gaja Aeterna i notatka o kolejnej wielkiej postaci DH Wandzie Dynowskiej.

20-lecie le Droit Humain w Polsce

12 marca 2013

Szykują się piękne obchody 20-lecia Le Droit Humain w Polsce. Odbędą się w Warszawie, w drugiej połowie kwietnia br. Przewidziano oprócz uroczystych prac, na które zostali zaproszeni masonki i masoni polscy z innych obediencji, także wspólną agapę. Zaprojektowano już medal okolicznościowy. Dla niewtajemniczonych napiszę tylko, że międzynarodowy zakon Le Droit Humain skupia od początku i masonów, i masonki; był pierwszy pod koniec XIX wieku, który przełamał w masonerii męski monopol i chwała mu za to! Najsłynniejszymi polskimi wolnomularzami należącymi do tego zgromadzenia byli przed wojną Janusz Korczak i gen. Karaszewicz-Tokarzewski. Sporo pisaliśmy o tym w zimowym numerze „Wolnomularza Polskiego”.
PS Pamiętam dobrze początki DH w Polsce. Sama byłam tuż przed inicjacją, mąż był już czeladnikiem, i spotkaliśmy się w naszym domu, by porozmawiać o perspektywach masonerii mieszanej w Polsce. Każdy pozostał przy swoim zdaniu i drodze, którą wybrał. Małżeństwo założycieli poświęciło się całkowicie tworzeniu DH, osiągając w tym wiele sukcesów, Adam współtworzył Wielki Wschód Polski, a ja masonerię kobiecą.

W Droit Humain o Korczaku

2 marca 2012

Po długoletniej nieobecności byłam wczoraj na posiedzeniu loży Konstytucja 3 Maja na Wsch. Warszawy, należącej do Droit Humain, czyli wolnomularstwa mieszanego. Było nas kilka – wolnomularek z Gai i Prometei, bowiem główną deskę wieczoru wygłaszała „Izis”, czyli Czcigodna Mistrzyni loży Gaja Aeterna. Deska dotyczyła Janusza Korczaka, który swoje wolnomularskie życie w II RP odbywał w co najmniej dwóch lożach Zakonu: na pewno w Gwieździe Morza, mniej pewne czy także w Orle Białym . Gwiazdy Morza nigdy nie reaktywnowano, a Orzeł Biały pracuje teraz na Wschodzie Katowic. Deska była długa, dogłębna i wzruszająca. Poprosiłam Czcigodną Mistrzynię Gai, aby dała ją nam do jednego z numerów „Wolnomularza Polskiego”. Może warto będzie pokusić sie o podsumowanie Roku Koraczkowskiego, ogłoszonego przez Sejm? Wtedy deska mogłaby ukazać się grudniowym numerze WP. Dyskusja po desce była burzliwa i ciekawa. Jeden z braci (najbardziej zasłużony dla DH, założyciel wraz z żoną zakonu w Polsce) opowiedział, że miał w rękach przed laty dokument, świadczący o tym, że Korczak był Czcigodnym Mistrzem loży Orzeł Biały (nie było to w Polsce). To byłaby prawdziwa historyczna rewelacja, bowiem żadnemu biografowi Janusza Korczaka nie udało się do tej pory poza wspomnieniami współczesnych, zdobyć jakiegoś materialnego artefaktu przynależności autora Króla Maciusia Pierwszego do wolnomularstwa. Sama jednak relacja o tym dokumencie, masona wysokiego szczebla jest bardzo cenna poznawczo.

Korczak z loży Gwiazda Morza

17 czerwca 2011

Po tygodniu, w którym zajmowałam się głównie rurami od gazu (wymiana w całym domu!!!), w końcu trochę oddechu i lektura nowego miesięcznika pt. KSIĄŻKI. Będę go kupować! W numerze 1 zaciekawił mnie rzecz jasna tekst o Januszu Korczaku i jego przynależności do masonerii, konkretnie loży Gwiazda Morza, należącej do Zakonu Mieszanego Droit Humain. Pamiętamj, choć jak przez mgłę,  z wczesnych lat 90-tych spotkanie z małżeństwem z Droit Humain, siostrą i bratem Bocheńskimi, którzy pamiętali Korczaka jako masona. Czytałam też małą książeczkę na ten temat, która jest w bibliotece domowej jednego z naszych braci, obecnie w loży w Wielkim Wschodzie Polskim. To fakt, ta przynależność Korczaka do wolnomularstwa.  Janina Olczak-Ronikier, autorka biografii o Korczaku, z którą  KSIĄŻKI zamieszczają wywiad, tak pisze na ten temat: (more…)

Masońskie wakacje

14 czerwca 2011

Przede mną sobotnie prace Janowe. Będą siostry z obu naszych lóż, bracia i siostry z lóż Wielkiego Wschodu Polski. Pewnie nie dopiszą z Droit Humain, bo oni będą na swoim dorocznym Świętojańskim rajdzie. Braci z Wielkiej Loży Narodowej na takie prace zapraszać nie możemy, a oni nie mogą do nas przychodzić – taki przełom Światowa masoneria ma jeszcze przed sobą. Ciekawe, czy dożyję. Chciałabym. 🙂 Zatem od niedzieli mam masońskie wakacje. Kielnie mam za to w domu, bo właśnie wymieniają nam rury gazowe. To jest wolnomularstwo operatywne, chi chi.