Archive for Listopad 2017

Tacy masoni, jakie społeczeństwo obywatelskie

29 listopada 2017

przed Kartaginą 334Dzisiaj nie daje mi spokoju zakończenie książki prof. Ludwika Hassa o rosyjskiej masonerii (Loża i polityka, 1998, mamy egzemplarz w domu z dedykacją Autora). Hass zastanawiając się nad kondycją wolnomularstwa rosyjskiego przytacza słowa wielkiego niemieckiego myśliciela i masona zarazem Lessinga, który pisał: „Z istoty swojej jest wolnomularstwo równie stare jak społeczeństwo mieszczańskie [obywatelskie]. Oba nie mogły inaczej powstać jak tylko  p o s p o ł u, może nawet społeczeństwo mieszczańskie jest tylko latoroślą wolnomularstwa. Albowiem płomień w ognisku jest też <źródłem słońca>. […] Byłaby to matka i córka, bądź siostra  i siostra; los ich obu zawsze wzajemnie na siebie oddziaływał. W jakim stanie znajdowało się społeczeństwo mieszczańskie, w takim znajdowało się też wszęxzie wolnomularstwo, i na odwrót”.

Myślę, że labilność polskiego wolnomularstwa, pewna amorficzność jest spowodowana i tym, że polska klasa średnia – bo takim terminem teraz posługujemy się – jest ciągle nieustabilizowana, szuka swojej drogi. Odchodzi lub już odeszło pokolenie polskich inteligentów –  Judymów (świetnie to pokazuje Anna Kargol w biografii Andrzeja Struga), a nowe mieszczaństwo nie ma ani swoich bohaterów, ani nawet nazwy, poza jakimiś literkami: X, Y, Z – choć te ostatnie bardziej określają pokolenia wchodzące na arenę dziejów.

Igły witaminowe

28 listopada 2017

Dziś byłam u innego lekarza w sprawie swojej rwy kulszowej. Też mnie pokłuł, ale były to mini iniekcje witaminowe – od góry do dołu. Lekarz przefajny i przystojny na dodatek. 🙂 Zwykły pacjent ma statystycznie 80 proc. szansy, że ominie go skalpel neurochirurga. Ja mam mniejsze procenta, myślę, że może 50 – 60… Jednym słowem, na dwoje babka wróżyła.

Jak za króla Salomona…

27 listopada 2017

Uchylam rąbka tajemnicy – na tych żółtych karteczkach i w  tym zeszyciku mieści się w częściach numer zimowy „Wolnomularza Polskiego”.  Oczywiście pliki są wirtualne, łamanie komputerowe, tylko planuję jak za króla Ćwieczka a raczej Salomona, mówiąc po masońsku. 🙂

PS Jestem właśnie przy planowanie krakowskiej konferencji i wstawianiu miejsca na zdjęcie, którego jeszcze nie mam… 🙂

WP w robocie

Trójca Wielkich Mistrzów WWP

26 listopada 2017

Portrety zostały namalowane z okazji Jubileuszu XX lat Wielkiego Wschodu Polski. Od lewej: BrBr:. Andrzej Nowicki, Zbigniew Gertych i Piotr Kuncewicz. Namalowała artystka – plastyk Barbara Gulińska.Trzej Wielcy Mistrzowie

Warto dawać z siebie wszystko, a nawet więcej…

26 listopada 2017

Jak wspominałam wczoraj, na jubileuszowy Konwent XX lat WWP został przygotowany (niezrównany Br:. Tomasz Szmagier, b. Wielki Mistrz) numer specjalny „ATENY’. Wydanie otwiera deska s:. Aleksandry E. Wysockiej, wybranej ponownie na zastępcę Wielkiego Mistrza WWP, wygłoszona wczoraj na pracach zamykających Konwent. S:. Aleksandra pisze m.in.: „Uczyliśmy się braterstwa, rozumnego korzystania z wolności, budowania. Na tej drodze nie zawsze było łatwo. Niektórzy rezygnowali z tego trudnego i wymagającego marszu, inni wybierali własne ścieżki. Zawsze jednak zostawała grupa osób, dla których Wielki Wschód Polski to coś więcej niż stowarzyszenie, to Zakon, dla którego warto dawać z siebie wszystko, a czasem nawet więcej.W chwilach największego zwątpienia znajdowali się ci, którzy podawali braterską dłoń, pomagali się podnieść, otrzepać i maszerować dalej w kierunku Ludzkości Lepszej i Światlejszej”. Całość w zimowym „Wolnomularzu Polskim”.

DSCN1445

Obole Pamięci WWP

25 listopada 2017

Kilkadziesiąt „Oboli Pamięci”  od Wielkiego Wschodu Polski otrzymali siostry, bracia i loże zasłużeni dla WWP, który uroczystą agapą kończy właśnie swój Jubileusz 20-lecia. Nie zostałam już na torcie, śpieszyłam do domu, ale relacjonuję. Konwent WWP wybrał władze – (Wielki Mistrz br:. Filip został na trzeci rok – Sale lożowe przygotowano niezwykle na jubileusz: ściany ozdabiały plansze o historii masonerii polskiej, specjalnie na tę okazję zostały namalowane portrety trzech zmarłych Wielkich  mistrzów – BrBr:. Andrzeja Nowickiego, Zbigniewa Gertycha i Piotra Kuncewicza. Został wydany numer specjalny  „ATENY”, pisma WWP. Na Konwencie były reprezentowane wszystkie loże WWP: Wolność Przywrócona, Atanor, Cezary Leżeński, Galileusz, Witelon oraz Moria (na Wsch:. Rygi). W desce jubileuszowej mówiono z dokonaniach, ale i zagrożeniach, o ociosywaniu kamienia w trudnych dzisiejszych czasach. Na zamknięciu Konwentu były delegacje Wielkiej Loży Kultur i Duchowości z Br:. Henrykiem Wierniewskim, ja reprezentowałam polskie loże Wielkiej Żeńskiej Loży Francji: Gaję Aeternę i Prometeę. Byli siostry i bracia z Droit Humain. Do Polski przyjechały także delegacje z: Wielkiego Wschodu Francji, Wielkiego Wschodu Austrii i Wielkiej Symbolicznej Loży Hiszpanii, Z tą ostatnią obediencją WWP podpisał Traktat Przyjaźni, co stało się dzisiaj, podczas prac. W mowach końcowych mówiono o  zadanich masonerii w naszych czasach, niezbędności kontynuacji masońskich ideałów, nie traceniu z pola widzenia nowych wyzwań społecznych, kulturowych i politycznych. Dla mnie, masonki, ważny był oczywiście wątek kobiecy. Otóż przyjechały do Polski siostry, pełniące funkcje Wielkich Mistrzów  w swoich strukturach w Hiszpanii i Austrii. Ważnym elementem uroczystości było złożenie wieńca w formie masońskiego trójkąta pod Pomnikiem Bohaterów Getta w imieniu Wielkiej Symbolicznej Loży Hiszpanii.

Obchody zakończyła uroczysta agapa z portawami polskimi: rosołem z domowym makaronem, indykiem w sosie grzybowym, buraczkami i kopytkami. Toasty wznoszono winem białym i czerwonym. 🙂 Ja – jak zawsze wodą źródlaną.

 

Milczenie jest złotem

24 listopada 2017

Zrobiłam tę fotkę w czasie, gdy ksiądz Boniecki miał zakaz wypowiadania się. Potem był krótki interglacjał, okres ocieplenia między zlodowaceniami. Teraz ks. Boniecki znowu musi zamilknąć. Taki smutek mnie ogarnia, gdy o tym myślę. Wiem przy tym, że Jego milczenie może być ważniejsze niż oracje wielu, wielu innych. Milczenie jest złotem. W złoto się przemienia. Jak w atanorze alchemika.DSCN1217

WWP – więcej Światła!

23 listopada 2017

Medal WWPJutro odbędzie się w Warszawie Konwent Wielkiego Wschodu Polski, obediencji liberalnej, która Patent uzyskała od Wielkiego Wschodu Francji w lipcu 1997 r. Niżej – fragment Deklaracji, czym jest WWP, sprzed 20 lat: Masoneria jest przedmiotem szczególnie ostrych ataków ze strony wszystkich sił Ciemnogrodu, ponieważ zawsze opowiadała się za świeckością państwa i życia społecznego, za tworzeniem Społeczeństwa Ludzi Światłych, wykształconych, tolerancyjnych, wolnych od przesądów rasowych, narodowych, wyznaniowych, za społeczeństwem ludzi otwartych na świat i na współpracę kulturalną mającą na celu zarówno przyswajanie sobie wartości innych kultur, jak i promieniowanie wartości tworzonych przez Polską. Mamy piękne tradycje, ale liczyć się będzie przede wszystkim to, co nasze pokolenie współczesnych polskich wolnomularzy wniesie do kultury polskiej i światowej. A chcemy wnieść przede wszystkim Więcej Światła! (Cyt. za: „Wolnomularz Polski” nr 15-16 (październik-listopad) 1997 r., s. 2.).

Będę gościem na zamknięcie Konwentu w sobotę. Gości ma być wielu, w tym z kilku europejskich obediencji masońskich, na czele z WWF. Zdam relację wraz z fotką Jubileuszowego Wielkiego Tortu.

Br:. Andrzej Nowicki – znany nie znany…

22 listopada 2017

Dzisiaj robiłam inwentarz Serii Wydawniczej Ex Oriente Lux, serii Wielkiego Wschodu Polski, zainicjowanej przez Wielkiego Mistrza WWP prof. Andrzeja Nowickiego, a realizowanej przez mego brato-męża Adama W. Wysockiego w latach 1997 – 2004. I tak sobie myślę, że nikt jeszcze nie zbilansował działalności Andrzeja na masońskiej niwie. A napisał sporo: Lumieres de Grand Orient; Światła Wielkiego Wschodu; Gwiazda Pięcioramienna; Program Działalności na okres od 11 listopada 5997 r. do 11 listopada 5998 r.; Benedetto Croce a Masoneria; Filozofia Tęsknoty, Garibaldi, Masoneria – Risorgimento; Myśl o autokreacji; Humanistic Vision of European Integration, Bronisław Trentowski. „Ateny pełne ludzi prawdziwie światłych; Filozoficzne podstawy braterstwa narodów. No i rzecz jasna książka z 1997 r. Filozofia masonerii. Na zdjęciu – ostatnie urodziny brata – profesora. Jesteśmy z Nim w ogrodzie na przyjęciu urodzinowym. Nigdy Go potem już nie zobaczyłam.

Mirka, Adam, Andrzej Nowicki, b. Wielki Mistrz WWP, ostatnie zdjęcie na urodzinach

Urodziny lóż, Prometei i Gai

21 listopada 2017

Listopad to miesiąc ważny dla masonerii kobiecej. Obie nasze polskie loże – Prometea i Gaja Aeterna narodziły się właśnie w tym  najsmutniejszym miesiącu roku (dla nas zatem był to miesiąc całkiem wesoły 🙂 ); Prometea 17 lat temu, a Gaja 7. Byłam najpierw w jednej, potem obu, teraz znowu jednej loży. Pełniłam wiele funkcji,w tym tą najwyższą – Czcigodnej Mistrzyni (2010 – 2013). Napisałam wiele desek, spędziłam pewnie dziesiątki godzin w ciągu tych 17 lat, a było przecież jeszcze 7 wcześniejszych – od inicjacji paryskiej w 1993 r., po Trójkąt warszawski w 1998 r. W czasie konferencji w Krakowie (12 listopada br.) na mnie przypadła powinność przeczytania bardzo ważnego referatu moich sióstr lożowych: Małgosi Misiuny i Ewy Jaśkowskiej o sensie kobiecego wolnomularstwa dziś (obie z różnych względów w Krakowie być nie mogły). Najlepszym podsumowaniem referatu i naszej kobiecej drogi były słowa prof. Tadeusza Cegielskiego, który mówił w pierwszym wystąpieniu o przyszłości masonerii w ogóle, że najwięcej światła na przyszłość widzi właśnie w masonerii kobiecej. W przyszłym roku minie ćwierć wieku, jak wstąpiłam na tę drogę i cóż mogę rzec? – nie żałuję niczego a wręcz odwrotnie.