Posts Tagged ‘Wielki Wschód Polski’

Zakończył się XVII Konwent Wielkiego Wschodu Polski

16 listopada 2013

Właśnie wróciłam z zakończenia XVII Konwentu Wielkiego Wschodu Polski, liberalnej obediencji masońskiej, zarejestrowanej oficjalnie w październiku 1997 r. Konwent na Wielkiego Mistrza WWP wybrał ponownie brata Tomasza Sz., który w wystąpieniu programowym powiedział m.in.: – Naszym wolnomularskim obowiązkiem jest pracować nad sobą i stwarzać w sobie lepszego człowieka – dobrego masona, a następnie idee wolnmularskie krzewić poprzez działania wolnomularzy na zewnątrz, wzbogacając tym samym świat profański, którego każda osoba z nas jest integralną częścią. W dzisiejszych czasach istotę wspólnoty stanowi budowanie społeczności, czy w naszym wypadku Egregora grupy. Poza pracami rytualnymi powinniśmy starać się stwarzać możliwości wspólnej pracy na rzecz Zakonu i Ludzkości, wspólnymi działaniami propagować idee wolnomularskie wewnątrz i na zewnątrz. Realnym przejawem takiego działania zewnętrznego jest trwająca obecnie w salach Państwowego Archiwum w Bydgoszczy duża wystawa poświęcona 230-leciu Sztuki Królewskiej w tym rejonie.

Obecnie Wielki Wschód liczy 6 lóż, w tym 5 warszawskich: Wolność Przywrócona (najstarsza, r. zał. 1991), Nadzieja,  Cezary Leżeński, Witelon i Atanor (najmłodsza) oraz Galileusz w Bydgoszczy. W najbliższym czasie WWP planuje zapalenie świateł w lożach w Gdańsku (jest Trójkąt Heweliusz) i Krakowie. Jest już nawet nazwa dla krakowskiej loży – Michał Sędziwój, polski lekarz i alchemik. Uroczystemu zakończeniu XVII Konwentu WWP przysłuchwali się goście, w tym delegacja dwóch kobiecych lóż Prometei i Gai Aeterny z Czcigodnymi Mistrzyniami, wybranymi na swe funkcje we wrześniu oraz byłymi Czcigodnymi Mistrzyniami, które zakończyły swoje misje po 3-letniej kadencji. Byli także goście z Francji: delegacja na czele z Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Brie Champagne. Jak dowiedziałam się od brata Tadeusza, członka założyciela pierwsze polskiej loży liberalnej – Wolności Przywróconej i jej pierwszego Czcigodnego Mistrza, ta obediencja francuska jest stosunkowo niewielka i młoda, powstała 3 lata temu po rozpadzie Wielkiej Loży Narodowej Francji. WL Brie Champagne pragnie nawiązać formalne więzy z Wielkiem Wschodem Polski i ta wizyta była pierwszym tego przejawem. Ciekawe w działalności obediencji francuskiej jest praktyczna próba zerwania z podziałam na masonerię „regularną” i „nieregularną”. Zamiast tego wprowadzono pojęcie masona „prawidłowego”, czyli rytualnie inicjowanego w loży i pracującego w niej.

Gdy wychodziłam z sal lożowych, trwała uroczysta agapa, której ważnym elementem były tradycyjne polskie pierogi (także ruskie i ukraińskie) oraz wspaniałe flaki.  Toasty spełniano białym lub czerwonym winem (francuskim).

11 listopada: święto państwowe, święto masońskie

11 listopada 2013

Zaglądnęłam dziś do Archiwum „Wolnomularza Polskiego”. Nie musiałam długo szukać, gdy znalazłam specjalne wydanie naszego pisma, związane z I Konwentem Wielkiego Wschodu Polski, który obradował 11 listopada 1997 r.  Szarzej o tym wydarzeniu napiszemy w zimowym WP, dziś tylko fragment tekstu sprzed 16. lat: „Pierwszy konwent WWP, nawiązując do memoriału wielkiego polskiego wolnomularza Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841) potwierdził, że <Celem głównym naszego Stowarzyszenia jest dobro i pomyślność Polski. – Działalność WWP jest zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a zgłoszenie statutu do rejestracji jest dowodem, że naszego istnienia nie uważamy za tajemnicę. Symbolem naszego zaangażowania w wielką sprawę umacniania Niepodległości i Demokracji w Polsce oraz wierności patriotycznym tradycjom polskiej masonerii jest uznanie, że dzień 11 listopada, Święto Narodowe Polski, jest obok Dni  Świętojańskich, także świętem masońskim, datą wybraną przez nas na coroczne konwenty – oświadczył Wielkim Mistrz WWP Andrzej Nowicki. – Rzecz jasna – dodał – że patriotyzm nasz jest nierozerwalnie związany z ideą Braterstwa Narodów i rozumieniem potrzeby włączenia naszego kraju do struktur międzynarodowych, zapewniających Polsce bezpieczeństwo i  sprzyjających rozwojowi gospodarki i kultury.

Z archiwum WPKolejny, już XVII Konwent Wielkiego Wschodu Polski będzie obradował w najbliższą sobotę, 16 listopada.

Staro-nowy Wielki Mistrz WWP

10 listopada 2012

Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski pozostał Tomasz Szmagier. Potwierdzono także mandat Rady Zakonu w 2. roku trzyletniej kadencji. Gdy wychodziłam z loży, trwała jeszcze uroczysta agapa. W zakończeniu prac XVI Konwentu uczestnistczyli m.in.:  reprezentant Wielkiej Loży Włoch oraz delegacje dwóch polskich lóż kobiecych Prometei i Gai Aeterny, należących do Wielkiej Żeńskiej  Loży Francji. Wśród zamierzeń WWP na rok masoński 6012/6013  jest uporządkowanie spraw konstytucyjnych (pakiet zmian lub stworzenie zupełnie nowej konstytucji), zbudownie strony internetowej WWP (nie umniejszając roli i zasług w promowanie wiedzy o wolnomularstwie Wirtualnego Wschodu Wolnomularskiego),stworzenie następnej wystawy o współczesnej polskiej masonerii na wzór tej, zorganizowanej latem przez warszawskie Państwowe Muzeum Etnograficzne. Jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, Wielki Mistrz zaproponował, aby Konwent WWP przyjął ogólny tekst uniwersalnej konwencji międzynarodowej i upoważnił Radę Zakonu do akceptacji tej konwencji w wypadku konkretnej organizacji wolnomularskiej. Przemawiając na zakończnie prac Konwentu Wielki Mistrz podkreślił znaczenie świeckiego państwa i nieograniczonej dogmatami duchowości humanistycznej.

Wolność Przywrócona od kuchni

7 sierpnia 2012

Woplno, wolno zabieram się do pracy. Pory roku następują przecież po sobie jak dawniej. Za półtora miesiąca jesień, a z nią czas na jesiennego „Wolnomularza Polskiego” nr 52. Dzisiaj pracowałam nad tekstem wspomnieniowym. Napisał go brat J.J.Ż., jeden z pierwszych dziesięciu polskich masonów, którzy w 1991 r. utworzyli lożę Wolność Przywrócona na Wschodzie Warszawy. Paten loża dostała od Wielkiego Wschodu Francji. Brat J. był trzecim czcigodnym mistrzem loży, wspomina wszystko po kolei, mnóstwo tam zapomnianych szczegółów. W październiku 1992 r. do loży tej wstąpił mój mąż Adam. Moja pamięć o tych wydarzeniach jest ciut inna, ale ja stałam jeszcze z boku, czekając cierpliwie na swoją inicjację masońską w Rózy Wiatrów na Wschodzie Paryża. Test napisany żywo. Myślę, że przyda się młodym braciom z Wolności Przywróconej, ciągle na Wschodzie Warszawy, od lat 15. należącej do Wielkiego Wschodu Polski.

Nowa loża Witelon na Wschodzie Warszawy

30 marca 2012

Zgodnie z zapowiedzią Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski, dzisiaj wieczorem zostaną zapalone światła nowej loży WWP. Będzie to loża o nazwie Witelon na Wsch:. Warszawy.”Loża ta została zorganizowana dla chętnych spoza ośrodków, w których nurt wolnomularstwa liberalnego był obecny – pisze br:. Selim Wasylkiewicz w „Wolnomularzu Polskim” nr 50. Chcemy każdemu chętnemu, który spełnia warunki zapisane w naszej konstytucji, dać możliwość rozwoju w duchu wolnomularskiej drogi samodoskonalenia etycznego i duchowości pozareligijnej. Praca Loży Witelon, poza dwoma – trzema blokami weekendowych spotkań, będzie wykorzystywała nowe technologie internetowe. Sesje na zamkniętych forum dyskusyjnym, specjalny dostęp do literatury i multimedialnych pokazów, wytężona korespondencyjna praca własna pozwoli nam, mamy nadzieję, stworzyć za kilka lat mistrzów, którzy światło naszych liberalnych przekonań i głębokiego przywiązania do tradycji i rytuałów zaniosą do innych miast Polski”.

Warto dodać, że loża Witelon będzie korzystała z doświadczeń paryskiej loży Róża Wiatrów należącej do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, w której byłyśmy inicjowane i pracowałyśmy my, pierwsze polskie masonki, obecnie z lóż Prometea i Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy.