Posts Tagged ‘Teodor Ziomek’

Śmierć Narutowicza

18 listopada 2012

Specjalne wydanie wieczorne „Kuriera Warszawskiego” przyniesie opis tragedii podczas otwarcia dorocznego Salonu Zachęty: „Prezydent przybył w otoczeniu świty i przyjęty przez prezesa Kozłowskiego i wiceprezesa Edwarda Okunia, wszedł na schody. Zwiedzanie wystawy zaczęło się od tzw. sali honorowej. Z katalogiem w ręce prezydent z wolna postępował od obrazu do obrazu. Gdy z kolei stanął przed obrazem Teodora Ziomka Szron, znajdujący się tuż obok w pierwszym rzędzie tłoczącej się za urzędowym orszakiem publiczności artysta malarz Eligiusz Niewiadomski, zbliżywszy się o kilka kroków do prezydenta, wystrzelił kilka razy z rewolweru raz po raz. Prezydent zachwiał się, a podtrzymywany przez Okunia, złożony został na podłodze, (niebawem opiekę nad rannym objęła poetka Kazimiera Iłłakowiczówna, sekretarka Marszałka Piłsudskiego) (! …) po upływie kilku minut oddał ostatnie tchnienie, nie przemówiwszy ani słowa”. (z art. Marka Sołytsika, Czarna godzina polskiej demokracji http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1146)

Edward Okuń, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Zachęty, który oprowadzał prezydenta Gabriela Narutowicza po wystawie, a potem był przy jego śmierci był – jak sam Narutowicz  (loża Wolność Przywrócona) – także wolnomularzem, członkiem loży Kopernik na Wsch:. Warszawy. Obecna właścicielka obrazu Teodora Ziomka jest masonką, siostrą z loży Konstytucja 3 Maja Le Droit Humain.