Posts Tagged ‘poezja masońska’

Śpiew z okoliczności wyboru W:. Mistrza

20 kwietnia 2012

Wytropiłam Anonima, który wczoraj przez posłańca przysłał piękny bukiet kwiatów w czasie spotkania „Wolnomularza Polskiego” z Przyjaciółmi Sztuki Królewskiej. Na niepodpisanym bileciku widniały słowa: Czciciele prawdy i cnoty, Pełnią się wasze nadzieje: Zniknęły głuche ciemnoty, I światło znowu jaśnieje. To pierwsza zwrotka Śpiewu z okoliczności wyboru W:. Mistrza W:. Wschodu Narodowego exekwowany przez B.B:. Amatorów, i B.B:. Artystów różnych Lóż pracujących pod Wsch:. Warszawy dnia 30 miesiąca XI R:. P:. Ś:. 5810. Słowa B:. F:. W:.[ężyka] Muzyka B:. J:. E:.[lsnera].  Spiew pomieszczony został w Antologii poezji masońskiej Elżbiety Z. Wichrowskiej, wydanej w Warszawie w 1995 r. Dziękuję Przyjacielu z południa Polski 🙂

A oto koniec Śpiewu: Bracia! których w to schronienie, Wspaniały obrzęd zgromadza; Oto jest najwyższa władza! Złóżmy jej winne uczczenie, Dajmy w zakład święte słowo Że wierni prawu i zgodni, Pójdziem za cnotą surową, Zgotujemy przepaść dla zbrodni.