Posts Tagged ‘Ludwik Hass’

Ludwik Hass i Uniwersalna Liga Masońska

7 czerwca 2012

Podczytuję sobie książkę Masoneria polska w kraju i na emigracji. Przy kawie zajrzałam do artykułu Łukasza Tomasza Sroki (jeszcze raz dziękujemy za miłe słowa w dedykacji :-)) o metodologii badań Ludwika Hassa. Sylwetka profesora stoi mi przed oczami,  bywał bowiem nie tak rzadkim gościem u nas na Nowym Świecie, jako przewodniczący Rady Programowej „Wolnomularza Polskiego”. Ł.T. Sroka pisze, że Ludwik Hass był „w zasadzie przychylny” wolnomularstwu, choć nigdy nie wyrzekł się naukowego krytycyzmu „właściwego każdemu rzetelnemu uczonemu. Przez większą część życia znajdował się poza strukturami masonerii. […] Pod koniec XX wieku wstąpił do Universala Framasona Ligo (Powszechna Liga Wolnomularska)”.

Jak to było z tym UFL? Otóż byłam przy wręczeniu na Spotkaniu pod Akacją prof. Ludwikowi Hassowi dyplomu nadającemu mu godność   h o n o r o w e g o   członka UFL – Polska. Dyplom ten opublikowaliśmy w numerze 5 „Wolnomularza Polskiego” (1995 r.) na str. 2. Oto jego treść: „W uznaniu ogromnych zasług w upowszechnianiu rzetelnej wiedzy  historycznej o Wolnomularstwie Polskim i Europejskim poprzez liczne, znakomite publikacje książkowe oraz krytyczną, obiektywną publicystykę służącą urzeczywistnieniu szlachetnych idei  WOLNOŚCI, RÓWNOŚCI I BTATERSTWA, nadajemy niniejszym Przewodniczącemu Rady Naukowo-Programowej „WOLNOMULARZA POLSKIEGO”, szczeremu przyjacielowi  SZTUKI KRÓLEWSKIEJ prof. dr hab. LUDWIKOWI HASSOWI godność honorowego członka UFL – Polska, co potwierdzamy naszymi podpisami oraz pieczęcią: Adam W. Wysocki, redaktor naczelny „Wolnomularza Polskiego”, prof. dr hab. Zbigniew Gertych, wiceprezydent UFL Polska, prof. dr hab. Andrzej Nowicki, wiceprezydent UFL Polska. Na W:. Warszawy w dziewięćdziesiątą rocznicę działalności Uniwersalnej Ligi Masońskiej„.

PS W literaturze, tak jak to czyni p. Sroka, często pisze się UFL, czyli Powszechna Liga Wolnomularska. Otóż w Polskiej Grupie Narodowej UFL przyjęło się od samego początku używać nazwy: Uniwersalna Liga Masońska. Tak jest we wszystkich jej dokumentach i w wielu publikacjach (źródłowych) na łamach WP.

Masoni na literkę „D”

30 stycznia 2011

Gdy wczoraj wpisałam na blogu masona-generała Józefa Dwernickiego (spis wolnomularzy, jako „śmietanka towarzyska przemian polskich”), pomyślałam, że trzeba zerknąć do książki Ludwika Hassa pt. „Masoneria polska XX wieku” i przypomnieć sobie, kogo tam umieścił na literę „D”. Mnie w każdym razie tam nie ma, bo stary profesor, który nie raz gościł w naszym domu na Nowym Świecie w latach 90-tych, wstawił mnie z mężem pod „W” – Wysoccy. Książkę wydał w 1996 r., byłam jeszcze uczennicą i należałam do Loży Róża Wiatrów na Wschodzie Paryża. Dopiero za 2 lata utworzyłyśmy tzw. Trójkąt masoński na Wsch:. Warszawy, a za cztery pierwszą lożę kobiecą Prometea. (more…)