Posts Tagged ‘loża Witelon’

Piękny dzień

19 sierpnia 2012

Po ostatnich dniach pełnych smutku i żałoby, dzisiejszy dzień był czymś zupełnie innym. Nowe inicjacje w nowej loży Witelon, a wśród nich, ta najbliższa memu sercu. Resztę niech skryje masońska tajemnica 🙂

Nowa loża Witelon na Wschodzie Warszawy

30 marca 2012

Zgodnie z zapowiedzią Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski, dzisiaj wieczorem zostaną zapalone światła nowej loży WWP. Będzie to loża o nazwie Witelon na Wsch:. Warszawy.”Loża ta została zorganizowana dla chętnych spoza ośrodków, w których nurt wolnomularstwa liberalnego był obecny – pisze br:. Selim Wasylkiewicz w „Wolnomularzu Polskim” nr 50. Chcemy każdemu chętnemu, który spełnia warunki zapisane w naszej konstytucji, dać możliwość rozwoju w duchu wolnomularskiej drogi samodoskonalenia etycznego i duchowości pozareligijnej. Praca Loży Witelon, poza dwoma – trzema blokami weekendowych spotkań, będzie wykorzystywała nowe technologie internetowe. Sesje na zamkniętych forum dyskusyjnym, specjalny dostęp do literatury i multimedialnych pokazów, wytężona korespondencyjna praca własna pozwoli nam, mamy nadzieję, stworzyć za kilka lat mistrzów, którzy światło naszych liberalnych przekonań i głębokiego przywiązania do tradycji i rytuałów zaniosą do innych miast Polski”.

Warto dodać, że loża Witelon będzie korzystała z doświadczeń paryskiej loży Róża Wiatrów należącej do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, w której byłyśmy inicjowane i pracowałyśmy my, pierwsze polskie masonki, obecnie z lóż Prometea i Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy.