Posts Tagged ‘konsumpcjonizm’

Konsumenci, czyli wyznawcy Złotego Cielca

6 kwietnia 2013

http://pieniadze.gazeta.pl/Kupujemy/1,124630,13688238,Jak_trwoga__to_na_zakupy__Apple_substytutem_religii_.html

Daję powyżej link do susper ciekawego artykułu w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” Artura Włodarskiego pt. Jak trwoga, to do sklepu. W podtytule czytamy: „Czy wiara wpływa na to, co i jak kupujemy? Tak, zwłaszcza gdy powodem jest lęk przed śmiercią. A co najlepiej go uśmierza? Religia i…iPhone”.
Od jakiegoś czasu moje rozmyślania i pisanie obraca się wokół postaw konsupcyjnych, czy praktycznego materializmu finansowego. Takie postawy – uważam – sprawiają, że wszelkie religie głoszące potrzebę duchowości stoją po tej samej stronie barykady co masoneria, kształtująca na swój sposób postawy duchowe swoich członków. Każda duchowość jest lepsza niż jej brak – myślę.
W artykule red. Włodarskiego znalazłam empiryczne i naukowe podstawy moich – przyznam – intuicyjnych sądów. „Miejsce religii zajmuje konsumpcja i dzieje się to w sposób planowy. Korporacje celowo wykorzystują do zwiększenia sprzedaży i konsumpcji” – pisze dr JaROSŁAW Polak w książce W supermarkecie szczęścia, zacytowanej w omawianym artykule. Możemy spokojnie wrócić do Biblii z jej mojżeszowym potępieniem kultu Złotego Cielca.