Posts Tagged ‘Jerzy Langrod’

Obok Struga będzie Langrod

8 grudnia 2012

Dostałam taki oto miły list w dzisiejszej poczcie elektronicznej:

Szanowna Pani dr Mirosława Dołęgowska-Wysocka

Sekretarz Redakcji „Wolnomularza Polskiego”
Jeszcze raz pozwolę sobie wyrazić satysfakcję z faktu, że miałem zaszczyt poznać Panią Redaktor przy okazji konferencji naukowej nt. Struga. Zachęcony rozmową postanowiłem przygotować artykuł pt.
„Jerzy Stefan Langrod – życie masona jako gotowy scenariusz na film”. Langrod to nie tylko wybitny
prawnik, znany wolnomularz, który pomógł utrzymać płomień polskiego wolnomularstwa na emigracji. (more…)