Posts Tagged ‘Jerozolima’

Pani z jerozolimskiego muru

11 kwietnia 2010

Zrobiłam to zdjęcie 3 lata temu, w Jerozolimie, gdy szliśmy ulicami Bazaru. To był podarty plakat na murze, nie zastanawiałam się długo, cyknęłam „z marszu”. To zdjęcie jest dla mnie ważne. Taka podarta Pani, Bogini, Madonna. Przybiera dla mnie coraz to nowe oblicze, ale jest. Gdzieś jest.

Potrzymaj lwy za uszy!

25 marca 2010

Naga, niezbyt piękna bogini z wielkimi oczami, która trzyma lwy za uszy, to dolny pas tzw. Podstawki z Taanach (miasto 7 km od Megiddo). Zdaniem archeologów pochodzi z X wieku przed naszą erą. Tak opisuje to znalezisko dr Krystyna Stebnicka ze wspomnianego już przez mnie artykułu w dodatku historycznym do Focusa: „Następny pas pokazuje tylko dwa sfinksy, na trzecim od dołu widnieją dwa lwy po bokach drzewa. Po obu ich stronach stoją na tylnych nogach koziorożce. W warstwie górnej – niewątpliwie najważniejszej – widać dysk słoneczny pomiędzy dwiema kolumnami. Poniżej stoi koń, który jakby podtrzymuje ów dysk na grzbiecie. Postać kobieca z najniższego pasa i drzewo z pasa środkowego symbolizują bóstwo żeńskie – Aszerę, zaś dysk i koń – Jahwe, główne bóstwo męskie (w Jerozolimie znaleziono wiele figurek koni noszących dysk). Skoro artysta przedstawił te bóstwa razem, obydwa należały do panteonu bogów Izrael.itów. Tak więc Pan miał żonę!”

Wzgórze Zgorszenia…

19 marca 2010

Dopiero dzisiaj zaglądnęłam do Wikipedii. Ma oczywiście hasło Aszera: „Aszera (ugaryckie: ‚ṯrt, hebr.:אֲשֵׁרָה,inne formy: Athirat, Aszirat, Elat), w mitologii ugaryckiej bogini wybrzeża morskiego, utożsamiana z planetą Wenus i jej aspektem jako Gwiazda Poranna, matka bogów, początkowo żona najwyższego boga Ela, później żona Baala oraz Jahwe. Przeszła także do mitologii hebrajskiej. W Biblii jest wymieniana 49 razy, przy czym nazwa odnosiła się zarówno do bogini, jak i do steli świątynnej, słupu kultowego. Salomon kazał zbudować ołtarz Aszery, [bowiem] jedna z jego żon była wyznawczynią jej kultu. Księga Jeremisza opisując kult Królowej Nieba także prawdopodobnie odnosi się do Aszery. Pojawia się w licznych źródłach (nie tylko semickich). W akadyjskich jako Aszratum/Aszratu, hetyckich jako Aszerdu(s), Aszertu(s), Aserdu(s) lub Asertu(s). Aszera jest powszechnie identyfikowana z ugarycką boginią Athirat. Tysiące wotywnych figurek Aszery odkryto na terenie całego Kanaanu, co świadczy o jej ogromnej popularności”.

 Tyle na razie biorę z Wikipedii. Byłam 3 lata temu na pielgrzymce w Ziemi Świętej. Gdy staliśmy na tzw. Syjonie Chrześcijańskim w Jerozolimie, nasz przewodnik – ojciec pallotyn –  pokazał wzgórze i powiedział, że od setek lat nosi ono nazwę „Wzgórza Zgorszenia”, bowiem stały na nim świątynki i ołtarze bogów oraz bogiń czczonych przez liczne małżonki i nałożnice króla Salomona, wywodzące się z różnych ludów i narodów.  W s z y s t k i e  żeńskie uczestniczki pielgrzymki stwierdziły oburzone, że raczej powinno się to wzgórze nazywać „Wzgórzem Tolerancji”. Postawa króla Salomona spodobała nam się bardzo, jego krytyków, którzy nadali nazwę górze  – absolutnie!!!