Posts Tagged ‘Instytu „Sztuka Królewska w Polsce”’

MMM, czyli mój masoński maj

21 Maj 2012

Uffff, ale  miałam zajęć masońskich w maju, ale nie mogę narzekać, ponieważ przyrzekałam przed laty, że moim podstawowym obowiązkiem będzie praca nad budową widzialnej i niewidzialnej świątyni wolnomularskiej na rzecz całej Ludzkości. Takie budowy bywają różne: maleńkie, większe i te całkiem duże. W tej chwili na przykład wróciliśmy całą rodziną z drugiego zebrania stowarzyszenia, o którym już wspomniałam miesiąc temu na tych łamach. To stowarzyszenie o nazwie Instytut „Sztuka Królewska w Polsce”. Dzisiaj – w gościnnych progach Muzeum Struga – doprecyzowywaliśmy statut. Przypomnę, że „Celem stowarzyszenia jest inspirowanie, prowadzenie oraz koordynacja badań naukowych na temat przeszłości oraz teraźniejsz0ści wolnomularstwa polskiego i światowego, przechowywanie oraz udostępnianie materialnych i niematerialnych świadectw dotyczących wolnomularstwa, wymiana informacji oraz wszechstonna popularyzacja wiedzy na temat wolnomularstwa i pokrewnych mu zjawisk”. ( Rozdz. II par. 21 p. 1 statutu). Przed tymczasowym zarządem stoi teraz zadanie zarejestrowanie Instytutu, trwają prace nad programem działania, logo, stroną internetową oraz na facebooku. Z innych masoniców powiem, że moja loża Prometea ma nową mistrzynię, loża Gaja Aeterna wysłuchała pięknej deski na temat historii i teraźniejszości paryskiej loży Róza Wiatrów, której Czcigodną Mistrzynię gościłyśmy w Warszawie, zaktywizowała się kobieca loża wyższych stopni, trwają intensywne prace nad Wystawą Wolnomularską w Muzeum Etnograficznym, a ja zesłałam do korekty ponad połowę tekstów do numeru letniego „Wolnomularza Polskiego” nr 51. Czy to jest mało???!!!