Posts Tagged ‘Franciszek papież’

Jak kardynał z rabinem

25 października 2015

Jezuita papież FranciszekZastosowałam dwie metody na przedwyborczą ciszę, czyli uspokojenie. Poszłam na prace loży Prometea, ostatnie przed listopadowymi obchodami 15-lecia tej pierwszej loży kobiecej w Polsce; sięgnęłam po lekturę dawno kupionej książki, wywiadu – rzeki z papieżem Franciszkiem, kiedy jeszcze papieżem nie był, tylko „zwykłym” argentyńskim kardynałem. Wstęp do książki napisał rabin Abraham Skorka, przyjaciel Jorge Bergoglio. Rabin Skorka ma polskie pochodzenie (ojciec urodził się w Polsce) i powiedział, że od dawna z Jorgem Bergoglio dzielili się nawzajem nadzieją, że „przyjdzie dzień , gdy każdy człowiek rozpozna w swoim bliźnim brata”.  Książka ma być właśnie hołdem tej nadziei. O niej pewnie też jutro będą mówić uczestniczy sympozjum „Czas jubileuszy – czas nowego otwarcia”, poświęconej 50-leciu Deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate„. Prelegentami będą naczelny rabin Rzymu Riccardo di Segni i ks. biskup Grzegorz Ryś. Bardzo żałuję, że nie będę w tym uczestniczyć, ale dokładnie w tym samym czasie Instytut Sztuka Królewska w Polsce ma swoje walne zgromadzenie.

Zakończę cytatem ze wspomnianej książki. Mówi przyszły papież Franciszek: – Pewnego żydowskiego chłopca wyrzucali ze wszystkich szkół po kolei za brak dyscypliny, aż jeden dorosły żyd polecił jego ojcu dobrą szkołę prowadzoną przez księży i zachęcił go, żeby posłał tam syna, bo tam na pewno go wyprostują. Ojciec posłuchał rady. Mija pierwszy miesiąc. Chlopiec zachowquje się bardzo dobrze, nie otrzymuje żadnej nagany. Również w następnych miesiącach nie sprawia żadnych problemów. Ojciec, mocno zaintrygowany, idzie do dyrektora i pyta, jak mu się udało sprowadzić syna na dobrą drogę. „Pierwszego dnia złapałem go za ucho i powiedziałam, wskazując na ukrzyżowanego Jezusa: <On też był żydem. Jeśli będziesz się źle zachowywał, z tobą stanie się to samo>”. (śmiech).