Posts Tagged ‘Dekalog’

Sejmowe kazanie Aleksandra Krawczuka

14 listopada 2011

„Nie  będcziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań” (Księga Wyjścia, czyli Druga Księga Mojżeszowa, Przykazanie drugie).

I komentarz prof. Krawczuka do tego (Przegląd z 20 listopada br.), który odpowiedział na pytanie dziennikarza, że przecież tego przykazania w Dekalogu już nie ma: „To, że nadal mamy w katechizmie 10 przykazań, osiągnięto w ten sposób, ze ostatnie przykazanie podzielono na dwa. W dziewiątym mamy: <Nie pożądaj żony bliźniego swego>, w dziesiątym zaś <Ani żadnej rzeczy, która jego jest>. W Księdze Wyjścia to wszystko jest jednym, dziesiątym przykazaniem. Usunięcie w IV w. z dekalogu przykazania zabraniającego kultu obrazów, posągów, symboli religijnych, miało dla Kościoła rzymskokatolickiego kolosalne znaczenie, wzmogło ceremonializm, spowodowało przytłoczenie symbolami tego, co w religii najważniejsze. Natomiast drugie przykazanie biblijne jest ściśle przestrzegane w religii żydowskiej, ewangelickiej czy nawet w islamie”.

42 zaprzeczenia bogini Maat

13 listopada 2011
 1. Nie grzeszyłem.
 2. Nie popełniałem rozboju przemocą.
 3. Nie kradłem.
 4. Nie zabiłem mężczyzny ani kobiety.
 5. Nie kradłem ziarna.
 6. Nie podbierałem darów ofiarnych.
 7. Nie przywłaszczałem sobie własności bogów.
 8. Nie wypowiadałem kłamstw.
 9. Nie wynosiłem jedzenia.
 10. Nie wypowiadałem przekleństw.
 11. Nie cudzołożyłem.
 12. Nie kładłem się z mężczyzną. (more…)

Egipska Księga Umarłych a Dekalog

12 listopada 2011

Beeld van Akhenaten, vonden in Amarna

Czy egipski faraon Akhenaten, wyznawca jedynego boga, miał świątynię na Synaju, tam przeprowadzał doświadczenia alchemiczne i miał do czynienia z kondensatorem energii, czyli biblijną Arką Przymierza? czy Akhenaten do biblijny Mojżesz? – te i inne pytania pojawiły się w dokumentalnym filmie, który obejrzałam właśnie w TVN Religia. Najciekawsza dla mnie była informacja jakiegoś egiptologa, znawcy od grobowca Tutenchamona, że siedem z dziesięciu przykazań Dekalogu znajduje się w egipskiej Księdze Umarłych. Tam właśnie opisano, że gdy dusza staje na sądzie Ozyrysa wygłasza formuły: nie kradłem, nie zabijałem… Nigdy nie zajmowałam się tym zagadnieniem, ale poszperam.

http://interia360.pl/artykul/czy-10-przykazan-mialo-swoj-pierwowzor,17539

Już poszperałam, oto link do strony, gdzie jest pełne tłumaczenie fragmentu Księgi Umarłych dokonane przez Tadeusza Andrzejewskiego.