Posts Tagged ‘Augustyn Barruel’

Augustyn Barruel: rewolucję francuską zrobili masoni

31 stycznia 2011

Czytam właśnie sprawozdanie s:. Sekretarz z naszych ostatnich prac w Prometei i doszłam do jezuity Augustina Barruela, bowiem wiodąca deska byla właśnie o propagandzie antymasońskiej.  Otóż w1797 r. Barruel postawił w swojej książce tezę, że wybuch rewolucji to dzieło wolnomularstwa francuskiego. Nawiązuje do templariuszy, sugerując, że po spaleniu na stosie Wielkiego Mistrza (1314 r.) stworzyli tajną organizację mającą na celu obalenie monarchii i Kościoła katolickiego. W XVII w stowarzyszenie miało przybrać postać masonerii „ wszechobecnej, wszechpotężnej międzynarodówki szatana”, na czele której stoi centralne kierownictwo. 

Barruel dzięki temu stał się klasykiem. Współczesna propaganda antymasońska niewiele odbiega od tego schematu.