Posts Tagged ‘Andrzej Masjanis’

Wolnomularz przez „u” zwykłe i „erzet”

26 marca 2013

http://www.facebook.com/events/525163440858442/ – oto link do informacji o wystawie artystycznej w Bydgoszczy o tematyce wolnomularskiej. Obaj artyści: Lineas Domarackas oraz Andrzej Masjanis goszczą na łamach „Wolnomularza Polskiego”. Śmierć Hirama drugiego z nich jest ilustracją mego tekstu o tajemnicy masońskiej, który publikujemy w wiosennym numerze „Wolnomularza Polskiego”. Zapraszam serdecznie tak do lektury, jak na wystawę (kolejność przypadkowa). 🙂
PS Zadzwonił dzisiaj mój opiekun z jednego ze stołecznych banków. Chodziło o utworzyenie subkonta na rachunku firmowym. – Jak mamy nazwać subkonto? – spytał elegancki i uprzejmy młody człowiek. – Wolnomularz – odpowiedziałam. – Jak? – dopytywał. – W o l n o m u l a r z – wymówiłam wyraźniej. – Przez „u” zwykłe i „erzet”? – doprecyzował mój bankowy opiekun. – Tak – potwierdziłam. – Przez „u” zwykłe i „erzet”. 🙂 I zaczęłam się śmiać, ale to już po odłożeniu słuchawki…