Posts Tagged ‘Adam Mickiewicz’

Mickiewicz – doszedł do czeladnika

29 marca 2014

Tyle co teraz myślę o Adamie Mickiewiczu, to dawno nie myślałam. Do mojej rozmowy z Adamem – maturzystą włączył się Jan z Poznania, student na Uniwersytecie Adma Mickiewicza (a jakże! :-)) i podrzucił kilka lektur. Jedną „od zawsze” mam u siebie na półce. Ludwik Hass w książce pt. Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821 – 1999, do której zajrzałam na początku rzeczywiście nie wymienia Mickiewicza, bo ten wprawdzie żył do 1855, ale inicjowany na masona został wcześniej, zatem „nie kwalifikował się” ze względów formalnych. Za to mamy na temat Mickiewicza – masona  informacje w jednym z wcześniejszych dzieł Hassa – w książce Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku (Ossolineum 1982). „W kręgu wpływów loży, a następnie jej adeptem był na Litwie Adam Mickiewicz”. To tyle, czyli jedno zdanie, w tej liczącej 565 stron książce – reszta w przypisie. Przypis jest dość długi i wymienia lektury albo nie do dostania, albo bardzo trudne do dostania. Żaden uczeń, który ma 2 tygodnie czasu, z tym sobie nie poradzi. Idźmy po kolei. Pierwsza pozycja to T. Morawski i jego wspomnienia zapewne, zatytułowane Moje przygody, wydane w Krakowie w roku 1873. O Mickiewiczu pisze na str. 10. Następnie idzie Wojciech Giełżyński, wybitny dziennikarz, syn dziennikarza – masona i sam mason, ale późniejszej daty. Chodzi o książkę pt. Prasa warszawskia 1661 – 1914, wydaną w Warszawie w 1962 r. O Mickiewiczu wspomina na ss. 100 – 101. „Echa poezji wolnomularskiej występują w twórczości Mickiewicza sprzed 1819 r. Być może, już przed tą datą został inicjowany. W swej karierze wolnomularskiej, trwającej co najmniej po 1824 r., nie wyszedł jednak poza stopień czeladnika. Później odnosił się do wolnomularstwa krytycznie” – tak pisze z kolei wybitny znawca wolnomularstwa, sam wysoko postawiony mason w przedwojennej Wielkiej Loży Narodowej Polski i jej główny bibliotekarz i archiwista, mój ulubiony,  Stanisław Małachowski-Łempicki w artykule pt. Mickiewicz a wolnomularstwo, zamieszczonym w „Ruchu Literackim” w numerze 7/1930 na str. 201 – 207.  Temat także porusza J. Wagnerówna („Ruch Literacki” 1931. nr 2, s. 287) w artykule Na marginesie artykułu „Mickiewicz a Wolnomularstwo”.  I na koniec: „Według S. Zetowskiego (Mickiewicz i Słowacki w kręgu sugestii wolnomularskich, „Ruch Literacki”, 1937, nr 2, s. 28) <IV część [Dziadów] jest niejako podróżą, próbą masońską Gustawa w pochodzie ku wewnętrznej doskonałości duchowej”.

Tylko brać i studiować. 🙂

PS O Mickiewiczu – wolnomularzu jakiś  czas temu mówiłyśmy w trakcie prac loży Prometea, tzw. „deskę” na ten temat miała jedna z naszych starszych sióstr – prometejek, związana przez lata ze środowiskiem literackim.

Mickiewicz mason – nie mason?

26 marca 2014

Dostałam dramatycznego maila od Czytelnika:

Witam serdecznie!
Potrzebuję pomocy z rozgryzieniem P. Adama Mickiewicza. Przygotowuję się do matury z matematyki i fizyki, stąd mam bardzo mało wolnego czasu na dochodzenia, czy też interpretacje utworów. W zasobach internetu, niestety, wiele na temat wolnomularskiej działalności Mickiewicza nie ma…
Skąd pod lupą u mnie Adaś? Dużo by mówić, jednak skwituję możliwie prosto – w klasie jest ponad 30 osób, a kwestię Mickiewicza, jako masona, mam poruszyć NA LEKCJI J. POLSKIEGO. Jest to zatem świetna szansa na przekazanie wiedzy o masonach szerszemu gronu odbiorców (SZOK)! Chyba nie możemy zmarnować takiej okazji?!

Interesują mnie FAKTY. Proszę o jak najwięcej potwierdzonych informacji odnośnie wolnomularskiej działalności naszego bohatera. Fakty, fakty i jeszcze raz fakty. Co, gdzie, kiedy, i jak. Mogą być ewentualnie wskazówki, a najlepiej – interpretacje jego utworów i tekstów.
Wyczytałem niedawno, że „Oda do młodości” jest wg. wielu „Odą masońską”. Jakie zatem symbole w niej dostrzegacie? Interesują mnie KONKRETY poparte TEKSTEM (do znalezienia w google). Ciekawa jest tutaj kwestia, że utwór ten powstał w bodajże 1820, jaką więc styczność mógł mieć wtedy Mickiewicz z masonami? Czyżby filomaci (tylko jaka pewność, że byli oni wolnomularzami?)? Towiański, czy Paryż, pojawiły się później u Adasia, a tam co do jego masońskich zapędów wątpliwości już nie ma… Jednak ten 1820 rok nie daje mi spokoju, aby nie za wcześnie?

Jeszcze raz BARDZO PROSZĘ o DOGŁĘBNE WYCZERPANIE kwestii Mickiewicza – masona. Wnoszę również o interpretację tekstów i pomoc w wyłapaniu symboli (np. symbole w Odzie do młodości i dlaczego uważamy, że ta oda jest masońska… nie za wcześnie?).

PS. Wikipedia podaje, że masońskie były również Dziady, czy też Pan Tadeusz. Ja, szczerze mówiąc, nie potrafię tego zinterpretować jako utworów masońskich. Hiramscy cieśle itp? Nie mam pomysłu na rozwinięcie tego… Liczę na pomoc, można oświecić wiele osób… 🙂 Symbole, fakty, teksty… 🙂

Prowadziliśmy potem z Panem Adasiem, imiennikiem Wieszcza korespondencję mailową. Streszczając, z tym Mickiewiczem „na dwoje babka wróżyła”. U Hassa go nie ma (Wolnomularze polscy w kraju i na świdecie 1821-1999), ale są poszlaki wskazujące, że był w loży wileńskiej (może petersburskiej), i że doszedł do stopnia czeladnika. Poza tym Oda do młodości jest rzeczywiście bardzo „masońska” w symbolach. Mnie zastanowiło w młodym maturzyście co innego: że jest doskonałym ‚produktem” swoich czasów: nie ma czasu szukać, zgłębiać, analizować, chciałby, aby mu to przesłać zrobione, albo przynajmniej konkretne linki dać. Kłaniają się tu różne internetowe „Ściągi”, „Streszczenia”, „Omówienia lektur”. Wiedza w pigułce, wiedza na pstryknięcie palca. Zasugerowałam to memu Czytelnikowi, ale po nim spłynęło jak po gęsi. W ogóle chyba nie zrozumiał, o czym piszę. Nie mogąc użyć żadnego innego argumentu, napiałam, że ostatecznie masoneria jest poufna, a nawet tajna, więc nie mogę tych tajemnic wszystkich zdradzić. Ufff. 🙂

 

A u nas o „Odzie do młodości”

21 kwietnia 2012

Dzisiaj byłam główną „apapową”, czyli szykowałam agapę po pracach. Tym razem niczego nie zostawiłam przy słupku na parkingu, za to koleżanka, czyli siostra miała problemy, bo mieszka na trasie głównych radiomaryjnych manifestacji. Taksówka nie chciała pod nią podjechać, a ona niosła i własnoręcznie  upieczone ciasto, i dwie sałatki jarzynowe, i sery, i sałatę, i rzodkiewki. Ja przygotowałam sałatkę świąteczną, super-przepis mojej mamy na każde święta: z orzechami włoskimi i selerem plus szynkę z Krdensu i schab pieczony ze śliwką. Niezależnie od śpiewów, modłów i ulicznych przemów, u nas na pracach było cicho, spokojnie, nastrojowo i szalenie literacko, bo o Mickiewiczu Adamie. Też bracie 🙂 Kto ma w zbiorach Odę do młodości, niech sięgnie, to zobaczy, ile tam masońskich symboli Br:. Mickiewicz umieścił.

 

Mickiewicz ściągnął „Pana Tadeusza”?

7 stycznia 2012

 Książka, o której niżej, ukazała się w 200. rocznicę rozegrania się akcji „Pana Tadeusza” i wyprawy Napoleona Bonapartego na Moskwę.   „Pan Tadeusz Adama Mickiewicza” Janusza Michała Różańskiego – Refleksja nad tekstem jest rezultatem skrupulatnych poszukiwań inspiracji Mickiewicza przy pisaniu epopei narodowej. Rdzeniem książki jest analiza porównawcza historii szlacheckiej z napisanym 70 lat wcześniej poematem Metai Krystyna Donelajtisa. Analiza wskazuje na niezaprzeczalne powinowactwo obu tych dzieł. Adam Mickiewicz związki te skrupulatnie ukrywał zacierając wszelkie ślady, jednak zbrodnia doskonała nie istnieje”. – Taki  mail dostałam przed chwilą. Zaprasza na promocję do Krakowa 18 stycznia br. w Filhrmonii Krakowskiej. Niezależnie od „wyroku” Mickiewicz pozostanie Mickiewiczem, tak jak Sienkiewicz Sienkiewiczem, niezależnie od tego, że spore fragmenty „W pustyni i puszczy” też sobie zapożyczył :-).

PS. Mickiewicz był masonem, ale zbytnio się do pracy w fartuszku nie przykładał. Doszedł tylko do stopnia czeladnika. Wiadomo, był bardzo zajęty pisaniem m.in. „Pana Tadeusza” 🙂